Kibicujemy, wspieramy i bierzmy udział, w tych pracach. Relacje JST i NGO? Mieszkańcy, a ich wspólnota i władze lokalne? Jak, w tym osadzone są organizacje obywatelskie? 24 kwietnia spotkaliśmy się w grupie pozarządowo – samorządowej. Działaczek i działaczy, którym zależy 🙂

2019 to rok, pierwszej próby nowego otwarcia relacji i partnerstwa JST (władz samorządowych) z organizacjami pozarządowymi. To wtedy SDS wystąpił z tezami odnoszącymi się do współpracy z JST – zobacz.

Do dziś, wielu z naszych członków angażowało się wiele zespołów, grup i projektów, które mają na celu wypracowanie warunków sprzyjających rozwijaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno na w relacjach samorząd – NGO, jaki mieszkaniec, a wspólnota samorządowa.

Dziś dysponujemy propozycjami zespołu ds. reformy systemu zlecania zadań publicznych pod kierunkiem Michała Gucia – kliknij, wypracowanymi postulatami różnych organizacji społecznych (m.in. Propozycje OFOP dotyczące uproszczeń dla III sektora – kliknij, Tezy #ProsteNGO – kliknij, propozycje przygotowane w ramach Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu – kliknij oraz dorobkiem z prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ekonomii społecznej. Na ich bazie konieczne jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań prawnych i finansowych, które staną się podstawą prac Sejmu i Senatu nowej kadencji.

O pomysłach i planach na zmiany w prawie, które są konieczne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dyskutowało ponad 40 samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych. Dyskusja odbyła się 24 kwietnia 2023 r. w Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie w ramach spotkania Komisji Partnerstwa i Dialogu Związku Miast Polskich oraz przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Założeniem spotkania było przedstawienie prac poszczególnych organizacji nad zmianami w prawie oraz planu lobbowania na ich rzecz – zobacz relacje.

Jako SDS kibicujemy, wspieramy i bierzmy udział w tych pracach 🙂