Stowarzyszenie Dialog Społeczny wraz z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych tworzy podręczną Bibliotekę Historii Społecznej  (Bibliotekę bez fikcji) – miejsce gdzie gromadzimy wiedzę przydatną dla zrozumienia tradycji i teorii sektora pozarządowego.

Księgozbiór podzielony jest na trzy główne części:

  • materiały dotyczące historii samoorganizacji na terenach niegdysiejszej i dzisiejszej Polski; Związane z organizacjami, miejscami i osobami związanymi z tą działalnością;
  • publikacje i dokumenty związane z sektorem pozarządowym po 1989 roku ułożone w porządku lat, w których były wydane;
  • uzupełniające zasoby biblioteczne, dotyczące m.in. nauk, które w zrozumieniu historii i teorii organizacji pozarządowych są bardzo pomocne (historia, socjologia, nauk stosowanych itp.)