Wstęp 

Jednym ze sposobów włączenia się w proces prac nad uproszczeniami jest zorganizowanie spotkania w swojej okolicy! Organizatorem może być każdy – osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie może dotyczyć dowolnej liczby tez – jednej, kilku lub kilkunastu.

Poniżej przedstawiamy, jak zorganizować spotkanie i z jakich narzędzi warto skorzystać. To nic trudnego! W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości – jesteśmy do dyspozycji!

 Krok 1
Zapoznaj się z propozycjami uproszczeń 

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z propozycjami uproszczeń. Rekomendujemy zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zamieszczonymi w zakładce #prosteNGO.

 Krok 2
Wybierz uproszczenia dyskutowane na spotkaniu
 

Spotkanie sugerujemy organizować wokół tez, które szczególnie wydają się Tobie interesujące oraz warte dalszej dyskusji. Gdyby sama treść danej propozycji wymagała dodatkowego wyjaśnienia– jesteśmy do dyspozycji! Spotkanie może dotyczyć dowolnej liczby uproszczeń – jednego, kilku lub kilkunastu. Weź pod uwagę, że samo publiczne przeczytanie wszystkich uproszczeń wraz z ich krótkim omówieniem to ok. 30-40 minut. W przypadku chęci szerszej dyskusji nad większą ilością uproszczeń, zastanów się nad organizacją pracy w grupach (patrz – Krok 3) lub zorganizowaniem kilku spotkań.

 Krok 3
Zastanów się nad przebiegiem spotkania
 

W przypadku omawiania tylko kilku propozycji uproszczeń, dyskusję można prowadzić w gronie wszystkich osób obecnych, bez podziału na grupy. Jeżeli chcesz rozmawiać o większej ilości uproszczeń na jednym spotkaniu, zastanów się nad organizacją pracy w grupach. Weź pod uwagę, że sprawne omówienie jednego postulatu może zajmować od 10 do 30 minut. Praca w grupach pozwoli oszczędzić czas. Grupy 2-4 osobowe mogą pracować równocześnie nad różnymi zagadnieniami, po zakończeniu swoich prac przystępując do publicznej prezentacji, zakładającej kilkunastominutową dyskusję. Przykładowy scenariusz spotkań prezentujemy poniżej (patrz – Materiały do pobrania).

 Krok 4
Ustal miejsce spotkania
 

Spotkanie może się odbyć w każdym miejscu w Polsce. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów, warto korzystać z miejsc publicznie i nieodpłatnie dostępnych, takich jak sale udostępniane przez centra organizacji pozarządowych, OWESy lub biblioteki. Przy ustalaniu miejsca spotkania weź pod uwagę jego dostępność (np. dostępność dla osób z niepełnosprawnościami) oraz wielkość pomieszczeń (uwzględniającą potencjalną liczbę uczestników). Spotkania mogą odbywać się również wirtualnie np. w ramach webinarium.

 Krok 5
Ustal termin spotkania
 

Ustalając termin spotkania weź pod uwagę preferencje godzinowe potencjalnych uczestników oraz zostaw sobie co najmniej 2 tygodnie na promocję wydarzenia.

 Krok 6
Zgłoś nam spotkanie
 

Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc do nas lub pisząc na dane wskazane w zakładce Kontakt. Dlaczego warto zgłosić spotkanie? Przede wszystkim dlatego, że wnioski ze spotkań chcemy upubliczniać – wszystkie uwagi są bardzo cenne! Chcemy, aby proces prac nad tezami był możliwie jak najbardziej przejrzysty i angażował możliwie jak najwięcej środowisk. Jak wskazujemy w zakładce FAQ, nie określamy limitu czasowego prac. Chcemy jednak, aby zebrane uwagi mogły stanowić wsad do projektowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w sferze obywatelskiej. Nie nastawiamy się na prędką realizację zaproponowanych rozwiązań. Na tym etapie zależy nam przede wszystkim na ich możliwie szerokim omówieniu, a wnioski ze spotkań chcemy przedstawiać publicznie pod propozycjami uproszczeń – w zakładkach „Otwarta dyskusja na temat tezy”. Jeżeli zgłosisz nam spotkanie odpowiednio szybko (np. z 3-tygodniowym wyprzedzeniem) możemy też pomóc w jego internetowej promocji.

 Krok 7
Zaproś na spotkanie
 

Zaproś na spotkanie osoby i organizacje, które mogą być zainteresowane dyskutowanymi tematami. Najlepiej pracuje się w grupach liczących kilkanaście osób, tak aby każda osoba miała szanse się wypowiedzieć.

 Krok 8
Przygotuj salę i materiały
 

W najprostszym wariancie do organizacji spotkania „na żywo” nie potrzebujesz żadnych dodatkowych urządzeń i narzędzi – wystarczy kartka papieru, aby spisać wnioski ze spotkania i móc je przesłać do nas (patrz – Krok 10). Rekomendujemy jednak przygotowanie wcześniej sali, sprzętu i materiałów, oczywiście w miarę możliwości. W najbardziej rozbudowanym wariancie spotkania „na żywo” sugerujemy skorzystać z co najmniej 2 laptopów oraz projektora. Na jednym laptopie – połączonym z projektorem – można na bieżąco wyświetlać osobom obecnym omawiane uproszczenia, na drugim laptopie można spisywać wnioski. W przypadku pracy w grupach nad większą ilością tez, warto zadbać o to, aby każda z grup miała możliwość skorzystania z laptopa. Czemu? Jak wspomnieliśmy – mocno liczymy na możliwie jak największą ilość przesłanych do nas uwag i sugestii, a ich bieżące zapisywanie na laptopie mocno ułatwi ich gromadzenie i wysyłanie do nas.

 Krok 9
Przeprowadź spotkanie
 

Prowadząc dyskusję możesz korzystać ze schematu wskazanego w formularzach dyskusyjnych publicznie dostępnych na stronie. Formularze dostępne są pod każdym uproszczeniem, w zakładce „Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)”. Przykład formularza dyskusyjnego dotyczącego tezy I.1. Formularze mają bardzo prostą konstrukcję – zakładają przyjrzenie się tezom z punktu widzenia argumentów za i przeciw. Formularze można rozbudowywać wedle uznania – uzupełniając je np. o takie elementy, jak interesariusze itp. Może się okazać, że w trakcie dyskusji pojawi się pomysł na nowe uproszczenie – takie sugestie również są mile widziane.

 Krok 10
Prześlij do nas wnioski
 

Wnioski ze spotkań możesz przesłać do nas z wykorzystaniem wspomnianych wyżej formularzy – taka forma jest dla nas najbardziej dogodna. Deklarujemy upublicznienie zebranych uwag (zarówno za, jak i przeciw). Jak pisaliśmy wyżej – chcemy, aby zebrane uwagi mogły stanowić wsad do projektowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w sferze obywatelskiej.

 Przydatne wskazówki i inne informacje 

  • skorzystaj z materiałów do pobrania,
  • zgłoszone spotkania i materiały zbierzemy i zaprezentujemy jako zbiorczy materiał,
  • spotkania warto urządzać w zespole co najmniej dwóch osób – dodatkowa osoba może pomóc w spisaniu uwag ze spotkania i w moderacji dyskusji, razem jest też po prostu raźniej,
  • na ten moment nie dysponujemy żadnym budżetem – w cały proces jesteśmy zaangażowani społecznie, nie pobierając wynagrodzenia – służymy jednak wsparciem doradczym oraz promocyjnym,
  • w organizacji spotkań zachęcamy do podejmowania współpracy z akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonującymi w całej Polsce oraz Centrami Organizacji Pozarządowych,
  • akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęcamy do samodzielnej organizacji spotkań – spotkania mogą stanowić doskonałą okazję do sieciowania organizacji i ich edukacji,
  • pamiętaj, że w razie pytań i wątpliwości – jesteśmy do dyspozycji!
  • prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.