Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji. O potrzebie wprowadzenia wzorca statutu piszemy szerzej w tym miejscu: [kliknij]

Prace nad wzorcem statutu stowarzyszenia są elementem szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO: [kliknij]

Pełna lista uproszczeń dostępna jest pod adresem: [kliknij]

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. W wewnętrznych pracach związanych z opracowaniem prezentowanego kształtu wzorca statutu brali udział: Justyna Duriasz-Bułhak, Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski, Kinga Polubicka, Katarzyna Sadło, Tomasz Schimanek, Agata Tomaszewska i Przemysław Żak.