CZYM SĄ TEZY W SPRAWIE UPROSZCZEŃ?
Tezy to zbiór propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych.
DO KOGO ADRESOWANE SĄ PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ?
Propozycje mają dwóch głównych adresatów. Jednym są środowiska, które chcą angażować się w dyskusje nad słusznością postulatów oraz ostatecznym proponowanym kształtem rozwiązań – mowa tu przede wszystkim o działaczach pozarządowych, ale i samorządowcach, którym bliska jest współpraca z organizacjami. Drugim adresatem są środowiska mające bezpośredni wpływ na kształt przepisów – mowa tu przede wszystkim o organach władzy ustawodawczej i urzędnikach administracji rządowej.
CZEGO DOTYCZĄ PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ?
Propozycje uproszczeń mają szeroki zakres. Począwszy od bardzo konkretnych uproszczeń, takich jak np. ułatwienia w prowadzeniu działalności charytatywnej, poprzez propozycje dotyczące zmiany modelu finansowania działań.
KTO JEST ZAANGAŻOWANY W PRACĘ NAD UPROSZCZENIAMI?
W pracę nad uproszczeniami zaangażowana jest przede wszystkim grupa działaczy społecznych związanych ze Stowarzyszeniem Dialog Społeczny i Fundacją trzeci.org. Są wśród nas osoby związane z organizacjami pozarządowymi i samorządowcy. Grupa robocza ma charakter otwarty. Każdy może dołączyć do pracy nad Tezami. Działania na rzecz uproszczeń wspierane też są przez inne organizacje pozarządowe, m.in. Fundację Stańczyka, Forum Darczyńców, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Polską Fundację im. Roberta Schumana. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
CO I DO KIEDY CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
Chcemy doprowadzić do uproszczenia działań w sferze społecznej głównie poprzez zniesienie zidentyfikowanych przez nas barier formalnych. Uproszczenie to może mieć miejsce zarówno poprzez zmiany prawa, jak i zmiany w zakresie praktyki stosowania już obowiązujących przepisów. Nie określamy limitu czasowego.
CZY MOŻNA ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W PRACĘ NA RZECZ UPROSZCZEŃ?
Tak. W każdej chwili można dołączyć do prac i np. zorganizować spotkanie u siebie.