do 31 marca 2021 r.
Publikacja ostatecznej wersji wzorca statutu stowarzyszenia
do 28 lutego 2021 r.
Druga tura zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia
do 31 stycznia 2021 r.
Publikacja wersji wzorca statutu stowarzyszenia po rozpoznaniu uwag zgłoszonych do dnia 15 stycznia 2021 roku