Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail wymienianej z nami.

 Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Dialog Społeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071778, REGON 016218809, NIP 5252178272.

 Cele i podstawy przetwarzania 

Kontaktując się z nami przekazuje Pan / Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Pana / Pani dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Ma Pan / Pani prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadzono (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pana / Pani strony.

 Zakres przetwarzanych danych 

W zależności od celu, możemy przetwarzać w szczególności następujące informacje na Pana / Pani temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • oraz inne dane, które nam Pan / Pani w wysyłanych nam wiadomościach.

 Źródło danych 

Pana / Pani dane stają się dla nas dostępne, kiedy nawiązuje Pan / Pani kontakt z nami.

 Odbiorcy danych 

W przetwarzaniu danych osobowych biorą udział następujące podmioty przetwarzające:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w celu przechowywania danych na serwerach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

W razie zaistnienia takiej konieczności, Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych, jeżeli zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych.

 Przekazywanie danych do państw trzecich 

Część operacji przetwarzania Pana / Pani danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Pana / Pani dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google.

Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.

 Bezpieczeństwo danych 

Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pana / Pani danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

 Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych 

Nie podejmujemy wobec Pana / Pani decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pana / Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana / Panią wpływały.

Możemy korzystać z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Pana / Panią, ponieważ nie różnicują Pana / Pani sytuacji jako osoby, korzystającej z naszych usług.

W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Pana / Pani identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pan / Pani korzysta,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzi Pan / Pani do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się Pan / Pani znajduje,
 • Pana / Pani płeć,
 • Pan / Pani przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Pan / Pani zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Pana / Pani identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

 Pliki cookies 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów serwisu.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pana / Pani urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Pana / Pani urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Pana / Pani przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Z plików cookies korzystamy na podstawie Pana / Pani zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Pana / Pani zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyraża Pan / Pani poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się Pan / Pani na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Pana / Pani przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Pan / Pani korzysta.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Przykładowo, jeżeli zablokuje Pan / Pani pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Pana / Pani niedostępne.

Ustawieniami plików cookies można zarządzać np. w ramach przeglądarki internetowej. Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Można również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Można z niego skorzystać, jeśli nie chce się, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania.

Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

 Pliki cookies narzędzi społecznościowych 

W ramach naszego serwisu funkcjonują pliki cookies narzędzi społecznościowych. Używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Pana / Pani przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Pana / Pani temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedza Pan / Pani stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim Pan / Pani jest, aby pokazać, którzy z Pana / Pani znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, ukierunkowywanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przegląda Pan / pani naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogował się Pan / Pani do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Pana / Pani profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chce Pan / Pani, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Pana / Pani profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Pana / Pani profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Pana / Pani osi czasu na Facebooku.

Jeżeli udostępni Pan / Pani treści w swoich mediach społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to będzie widoczne w Pana / Pani profilu.

 Logi serwera 

Korzystanie ze serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Pana / Pani adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pana / Pani identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Panu / Pani w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, w szczególności w takim zakresie w jakim dotycząc czynności uzależnionych od interwencji samego serwisu Facebook.

Zawsze przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

 Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych 

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych została podjęta decyzja o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w sytuacji podmiotu nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością może Pan / Pani kontaktować się z pod adresem e-mail kontakt@dialogspoleczny.org