2021 – 2023 

1 lutego 2021 r. – 30 kwietnia 2023 r.
Realizacja projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 2021 

do 31 marca 2021 r.
Publikacja ostatecznej wersji wzorca statutu stowarzyszenia
do 28 lutego 2021 r.
Druga tura zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu stowarzyszenia
do 31 stycznia 2021 r.
Publikacja wersji statutu stowarzyszenia po uwzględnieniu uwag zgłoszonych do dnia 15 stycznia 2021 roku
14 stycznia 2021 r.
Prezentacja propozycji uproszeń w ramach spotkania członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (on-line)
12 stycznia 2021 r.
Prezentacja propozycji uproszeń w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (on-line)

 2020 

27 grudnia 2020 r.
Wysyłka informacji na temat pierwszego etapu prac nad wzorcem statut stowarzyszenia do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA
28 października 2020 r.
Dystrybucja w ramach konferencji Europolis – „Miasta naprzeciw kryzysom” broszury dotyczącej uproszczeń powstałej we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana
23 stycznia 2020 r.
Spotkanie w Chrzanowie w Ambasadzie Kreatywności

 2019 

27-28 listopada 2019 r.
Spotkanie w Wolborzu w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
21 listopada 2019 r.
Spotkanie w Białymstoku w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok „Nowe Wyzwania”
15 listopada 2019 r.
Spotkanie w Dąbrowie Górniczej w ramach spotkania wyjazdowego DFOP
22 października 2019 r.
Spotkanie w Warszawie w ramach Zespołu ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego
27 czerwca 2019 r.
27 marca 2019 r.
Publikacja Tez ws. uproszczeń (obecnie upowszechnianych pod szyldem #prosteNGO)