Białogłowa, niewiasta, dziewczyna, kobieta, isza – słowem: żeńszczyzna. Żeńszczyzna jest jednym z najwcześniejszych określeń kobiety wspólnym wszystkim językom słowiańskim.

To ono stało się motywem przewodnim projektu „Call me Isza – mów mi Isza. Żeńszczyzna: żydowsko-polskie dziedzictwo kobiet”. To inicjatywa stworzona po to, by oddać głos bohaterkom dnia codziennego: Żydówkom oraz Polkom działającym w okresie okupacji (i nie tylko) na terenach Wiśniowej, Dobczyc i Myślenic – sąsiadujących ze sobą miejscowości na południu Polski. W jej ramach zostanie przeprowadzony szereg spotkań z mieszkańcami i żyjącymi świadkami wydarzeń, które rozgrywały się w regionie, a także z potomkiniami/potomkami wiśniowskich i dobczyckich Żydówek. Odbędą się także warsztaty wydobywcze, podczas których ich wspomnienia zostaną spisane, pamiątki zarchiwizowane, zdjęcia zeskanowane. Efektem prac staną się ogólnodostępne zbiory archiwalne zgromadzone w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym oraz wystawa mobilna, składająca się z fotografii i towarzyszących im historii przyniesionych przez uczestników spotkań.

Zwyczajne mieszkanki w nadzwyczajnych okolicznościach oraz nieprzeciętne kobiety w przeciętnych sytuacjach stały się inspiracją projektu, którego tłem i bohaterami drugoplanowymi są: drewniana bożnica w Wiśniowej (unikatowa w skali kraju budowla wpisana w 1993 r. na listę zabytków), ruiny dobczyckiej Mykwy oraz cmentarz żydowski w Myślenicach. Wychodząc od pytań o rodzinne opowieści, łatwiej zachęcić mieszkańców do eksplorowania HERstorii ich przodkiń, które przeplatają się z HERstoriami Żydówek. Podążając za punktami wspólnymi nieobarczonymi uprzedzeniami, można odkryć nieznane, lecz istotne historie żydowskiej części społeczeństwa. Dzięki temu zachowamy dziedzictwo wiśniowskich, dobczyckich i myślenickich Żydówek i stworzymy współczesne kultury pamięci o żydowsko-polskim dziedzictwie kobiet.

Organizator projektu, Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, realizuje go dzięki dofinansowaniu EVZ Foundation – berlińskiej Fundacji Pamięci, Odpowiedzialności i Przyszłości.

Stowarzyszenie Dialog Społeczny jest jednym z patronów projketu.