Henryku, to był i jest zaszczyt być członkiem Stowarzyszenia w którym jesteś ciągle z Nami ♥♥♥ 

„(…) Dziś często cytuje się jego słowa: „Nigdy nie wiesz, czy twoje działanie czegoś nie zmieni!” jako szczególną zachętę do działania. I rzeczywiście, niejednokrotnie swoją obecnością wspierał inicjatywy małe, które były raczej poszukiwaniami, bardzo lokalnymi próbami działania. Zdarzało mi się namówić go na zupełnie zwariowane wyjazdy – do Słupska, Dąbrowy Górniczej, Gliwic.
Za tę otwartość, gotowość na nowe pomysły (zgodził się być „studentem honoris causa” i nosił znaczek pozarządowego AntyUniwersytetu) wdzięczny mu jestem najbardziej. (…)” 

O człowieku, zwłaszcza zaś o ważnej postaci historycznej, jaką niewątpliwie był Henryk Wujec, można mówić na wiele sposobów. Henryk był fizykiem, politykiem, mężem… Tekst ten dotyczy jednak szczególnego wymiaru jego życia. Społecznego zaangażowania. A w tym zakresie biografia Henryka jest lekcją dla nas wszystkich. Mam bowiem głębokie przekonanie, że takich osób – silnie zaangażowanych w sprawy publiczne, skromnych, ale jednocześnie świadomych celu i upartych, takich, które choć często działają w drugim szeregu, są w istocie niezastąpione – zawsze brakuje.

→ Henryk Wujec (1940–2020) – biografia społecznika

→ To, że był z nami Henryk bardzo podnosiło nas na duchu

Jego śmierć osłabia Polskę”. Basil Kerski o Henryku Wujcu

autor zdjęć z odsłonięcia muralu: Jan Brykczyński → fotorelacja na FB: „Mural Henia Wujca – Byliśmy tam wszyscy”