16 października 2021 r. o godz. 16.30-17.30 w Sali Kameralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w ramach AntyUniwersytetu odbędzie się wykład otwarty Bogusława Jasińskiego pn. „Mistyka podejmowania decyzji, czyli o skuteczności działań społecznych na przykładzie zakonu jezuitów”. Tematem wykładu jest podejmowanie decyzji w organizacjach. Wykładowca spróbuje wyjść od tego, czym jest decyzja i jakie są jej przesłanki, by następnie pokazać, czym jest posłuszeństwo i decyzja w praktyce życia zakonnego na przykładzie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) i dojść do problematyki decyzji w organizacji na tle nowoczesnych technik zarządzania strategicznego. Zakończeniem mają być propozycje wniosków praktycznych.

O autorze

Bogusław Jasiński – Filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „Myślenie Heideggerem”, „Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”, „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”. Laureat nagrody ministerialnej I stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy. Twórca i artystyczny lider grupy artystycznej „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden z animatorów ruchu awangardy. Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on ethosophy”, poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Jej omówienie napisał sam Paul Ricoeur. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Absolwent trzech fakultetów: filologii polskiej, filozofii, a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Opublikował także zbiór opowiadań „Dalej, inaczej…” oraz powieść „Życie i cierpienie młodego W.”. Pisze również dramaty i poezje. Maratończyk. Żyje na uboczu. W górach.