Edukacja obywatelska – zarys założeń

Konieczność edukacji obywatelskiej, która ma nie tylko pozwolić zrozumieć zasady życia społecznego, ale też zachęcać do zaangażowania się w działalność publiczną i bronić przed niebezpieczeństwem ideologii totalitarnych i szowinistycznych jest dziś powszechnie uznawana.

Read more

Kim jesteśmy

Naszym celem jest zjednoczenie we wspólnej organizacji, będącej gronem przyjaciół, tych, którzy widzą działalność społeczną jako sposób zmiany świata na lepszy. Chcemy wspierać się nawzajem w działaniu na rzecz tego, by organizacje społeczne stały się ważnym elementem życia społecznego i gospodarczego naszego kraju.

Read more

Tezy w sprawie współpracy z JST

W oparciu o podpisaną 3 czerwca 2019 roku w Gdańsku deklarację partnerstwa samorządu i organizacji społecznych „Samorządna Rzeczpospolita” chcemy zadeklarować wolę uczestniczenia w naradzie obywatelskiej nad przyszłością naszych gmin, miast, miasteczek i wsi organizowanej wspólnie i na równych prawach przez jednostki samorządu i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Read more