2021 

do 28 lutego 2021 r.
Publikacja ostatecznej wersji wzorca statutu 
do 15 lutego 2021 r.
Druga tura zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu
do 15 stycznia 2021 r.
Publikacja wersji statutu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych do dnia 31 grudnia 2020 roku

 2020 

28 października 2020 r.
Dystrybucja w ramach konferencji Europolis – „Miasta naprzeciw kryzysom” broszury dotyczącej uproszczeń powstałej we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana
23 stycznia 2020 r.
Spotkanie w Chrzanowie

 2019 

27-28 listopada 2019 r.
Spotkanie w Wolborzu w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
21 listopada 2019 r.
Spotkanie w Białymstoku w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok “Nowe Wyzwania”
15 listopada 2019 r.
Spotkanie w Dąbrowie Górniczej w ramach spotkania wyjazdowego DFOP
22 października 2019 r.
Spotkanie w Warszawie w ramach Zespołu ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego
27 czerwca 2019 r.
27 marca 2019 r.
Publikacja Tez ws. uproszczeń (obecnie upowszechnianych pod szyldem #prosteNGO)