Dialog z historią

Rozwój Towarzystwa Gimnastyczny Sokół Gniazdo w Zakopanem. W ramach prac Zespołu ds. Historii Społecznej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych silna reprezentacja SDS brała udział w spotkaniu inaugurującym współpacę.

Read more