Rozwój Towarzystwa Gimnastyczny Sokół Gniazdo w Zakopanem. W ramach prac Zespołu ds. Historii Społecznej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych silna reprezentacja SDS brała udział w spotkaniu inaugurującym współpacę.

 

W ramach projektu „Rozwój Towarzystwa Gimnastyczny Sokół Gniazdo w Zakopanem”.

Tradycje TG Sokół to ważny element historii organizacji pozarządowych w Polsce. Dlatego Zespół

OFOP, a razem z nim Stowarzyszenia Dialog Społeczny angażuje się w odkrywanie i promowanie tradycji Sokolich. Pokazaliśmy również nasze tablice z Sokółem z Dąbrowy Górniczej…

Jak na SDS przystało, poza merytorycznym zaangażowaniem znaleźliśmy czas na czynny wypoczynek.