Spotkanie kooperatystów

Historyczne Towarzystwo Kooperatystów powstało w 1906 roku i miało na celu wspierać budzący się w Polsce ruch spółdzielczy. Przy Bibliotece Historii Społecznej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w której zbierane są również pozycje dotyczące historii ruchu spółdzielczego, spotkały się osoby z różnych „pokoleń” współczesnej spółdzielczości.

Read more