Zapraszamy na spotkanie „Czy każda rewolucja musi wydarzyć się dwa razy? Dyskusja o Arabskiej Wiośnie wokół tekstów Petera Hesslera i Slavoja Žižka.” 2 listopada 2022 r., g. 18.00

Dyskusja otwiera cykl spotkań przy Bibliotece Historii Społecznej, którą opiekuje się Zespół OFOP ds. historii społecznej. Będziemy dyskutować o istocie rewolucji i jej konsekwencjach, jak robić rewolucje i zgłębiać teksty „klasyków”. Zaczynamy od rozmowy o Arabskiej Wiośnie, która poprowadzi nas ku pytaniom o główne „składniki” rewolucyjnego zaczynu.

Przed spotkaniem zachęcamy do lektury:
Peter Hessler, Pogrzebana. Życie i śmierć i rewolucja w Egipcie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021
Slavoj Zizek, Śmierć na Nilu, Krytyka Polityczna

Termin: 2 listopada 2022 r., g. 18.00
Miejsce: OFOP, ul. Szpitalna 5 lok.3