Często skupiamy się na bitwach, akcjach i konfliktach zbrojnych. Te zawsze w tle mają samoorganizację obywateli. To właśnie prawdziwy przejaw społeczeństwa obywatelskiego, oparty o lokalne działaczki i lokalnych działaczy, ciche bohaterki i skromnych bohaterów, najczęściej o różnych poglądach. Temu poświęcono wystawę dotyczącą „Komitetów Obywatelskich 1914-1915”.

W Królestwie Polskim przed rokiem 1914 nie było samorządu. Miastami rządziły władze oparte na mianowanych rosyjskich urzędnikach. Samorządność skupiała się w różnego typu organizacjach: stowarzyszeniach, towarzystwach, spółdzielniach, resursach. Były to działania legalne, często jednak uzupełniane aktywnością nieoficjalną, czy wręcz nielegalną. W oparciu o to zaplecze, w momencie wybuchu wojny, w miastach Królestwa Polskiego mogły, oddolnie, powstawać niezależne władze obywatelskie. Przyjęły one formę komitetów obywatelskich mających zapewnić funkcjonowanie społeczności lokalnych w czasach wojennej pożogi.

ZOBACZ/POBIERZ → wystawa_komitety_obywatelskie1914

Tablice przygotował zespół ds. historii społecznej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przy zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Dialog Społeczny oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska.