Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji.

O potrzebie wprowadzenia wzorca statutu piszemy szerzej w tym miejscu: [trzeci.org]

Prace nad wzorcem statutu stowarzyszenia są elementem szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO: [trzeci.org]

Pełna lista uproszczeń dostępna jest pod adresem: [trzeci.org]

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org.